Boka Riskettan
för personbil

Välj dag, ange dina uppgifter & betala. Enkelt, smidigt och bekvämt!
Välj mellan tre etablerade körskolor i Stockholm.

Endast 399 kr (ord pris 595 kr)

Om Riskutbildning del 1

Målet med ”Riskettan bil” är att du skall bli en säker och ansvarsfull förare som är medveten om risker med trafik och fordon. Utbildningen ökar din medvetenhet om farliga beteenden och risker i trafiken, hur du på ett säkert sätt kan förutse och hantera dessa samt skapa förutsättningar för ett ansvarsfullt körande. Utbildningen varar drygt tre timmar och är giltig i fem år.

Varför finns riskutbildningen

Riskutbildningen är en obligatorisk utbildning som ska genomföras av den som ska ta körkort för behörigheterna B det vill säga körkort för bil
Skälet till att denna utbildning har kommit till är att olycksutvecklingen bland nyblivna körkortstagare är så kraftig att samhället måste göra något för att vända olycksiffrorna rätt igen.

Boka utbildning

De tre ledande trafikskolorna på Östermalm har startat ett samarbete för att erbjuda online bokning av Riskettan för personbil till ett låg pris flera dagar i veckan i centrala Stockholm.
I kalendern nedan väljer du dag och bokar samt betalar för riskettan på Jarla Trafikskola, Dahlbergs Bilskola samt Ekmans bilskola smidigt och enkelt.

Boka tid

  Jarla Trafikskola
  Dahlbergs Bilskola
  Ekmans Bilskola

Kontakt

Jarla Trafikskola
Valhallavägen 82
11427 Stockholm
08-20 83 93
                      
Riskettan på Jarla Trafikskola

Jarla Trafikskola Stockholm – Intensivkursspecialisten
Sedan 1975 erbjuder vi körkortsutbildningar för Personbil, Motorcykel, Mopedkörkort, BE-körkort, Utökat B samt Ecodriving

ostermalm@jarlatrafikskola.se
www.jarlatrafikskola.se

Dahlbergs Bilskola
Roslagsgatan 4
11355 Stockholm
08-411 12 50
                      
Riskettan på Dahlbergs bilskola

Dahlbergs bilskola etablerat 1928 – Körkort för manuell och automatväxlad bil.
Det är inte många trafikskolor som har den gedigna och långa erfarenheten Dahlbergs Bilskola kan skryta med. Kvalitets- och miljöcertifierad trafikskola enligt FR 2000

info@dahlbergsbilskola.se
www.dahlbergsbilskola.se

Ekmans Bilskola
Linnégatan 8
11447 Stockholm
08-663 54 85
                      
Riskettan på Ekmans Bilskola

Ekmans bilskola – Trafikskola med traditioner
AB Ekmans Bilskola kan stolt påstå att vi är Stockholms äldsta trafikskola etablerat 1925. Det är inte långt bort till ett helt sekel som skolan lärt våra medborgare att rulla på vägarna, bland annat några av Sveriges kungligheter.

info@ekmansbilskola.se
www.ekmansbilskola.se

Hur går riskutbildningen till och varför finns den?

Riskutbildningen är en obligatorisk utbildning som ska genomföras av den som ska ta körkort för behörigheterna A, A1 och B det vill säga körkort för bil och motorcykel (utbildningen är inte densamma för Bil och Mc).

Skälet till att denna utbildning har kommit till är att olycksutvecklingen bland nyblivna körkortstagare är så kraftig att samhället måste göra något för att vända olycksiffrorna rätt igen. I kursplanen för riskutbildning del 1 står det:

”Riskutbildning del 1 ska lyfta fram risker som är speciella för bilister och ge kunskap om beteenden som är riskfyllda samt förbättra elevens attityder till dessa.
Utbildningen syftar också till att ge eleven kunskap och insikt om problemen med alkohol, andra droger och trötthet i samband med körning samt andra faktorer som medför ökade risker. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.
Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.
Utbildningen ska ge stort utrymme för reflektion och diskussion.”
Källa TSFS 2009:26

Vi hoppas och tror därför att denna utbildning ska hjälpa dig att ”tänka efter före” så att du på ett säkert sätt kan njuta av många härliga mil på din bil utan att vare sig du eller någon annan kommer till skada.

Hela kursen tar ungefär fyra timmar inklusive två kortare raster och vi håller till i våra teorilokaler . Vi kommer att genomföra en mängd olika övningar och diskussioner där du får möjlighet att fundera över din egen inställning till bilkörning och trafiksäkerhet. Det är med andra ord upp till dig själv och ditt egna engagemang hur mycket du och dina kurskamrater ska få ut av kursen.

Inledning
Lektionen inleds med en emotionell film som följs upp av att läraren förklarar att det är en personlig väns bil-olycka som filmen handlar om. Detta för att försätta eleverna i rätt sinnesstämning inför kursens fortsatta övningar, samt för att kunna göra en traumainventering av gruppen. Vidare informeras eleverna om kursens upplägg samt krav på deltagande.
I övrigt presenteras skolans rutiner och regler.

Alkohol/Droger
Fakta delges eleverna om regler och straffpåföljder kring alkohol och droger via powerpoint presentation. Eleverna delas upp i mindre grupper där varje grupp får i uppgift att diskutera fram lösningar på några få frågeställningar. Exempel på frågeställningar: Vad kan man göra för att undvika att man själv kör eller åker med någon som är påverkad av alkohol eller andra droger?
Hur påverkar alkohol kroppen på kort och lång sikt?
Vad kan det bli för konsekvenser för andra om man kör påverkad av alkohol eller andra droger?
Grupperna får presentera sina resultat, samt diskutera gruppvis sinsemellan om resultatet.

Trötthet
Fakta delges eleverna om regler och straffpåföljder kring att köra uttröttad, samt vad som händer med kroppen fysiskt vid trötthet, samt att kännetecken på trötthetsstegen presenteras. Detta via powerpointpresentation.
Eleverna får ta ställning i en värderingsövning med frågeställningar så som:
Jag har haft en nästan sömnlös natt av någon anledning, när väckarklockan ringer på morgonen har jag precis somnat, jag är sjukligt trött, men jobbet kallar! Vad gör jag?
1:Ringer mig sjuk för jag känner att jag ej kan sätta mig bakom ratten, känner mig farligt trött.
2: Häller i mig starkt frukostkaffe och hoppas jag blir piggare när jag väl satt mig i bilen.
3: Annan lösning.
Grupperna får redovisa sina åsikter, och ges möjlighet att reflektera.

Fordonet/Yttre omständigheter
Kort poverpointpresentation med statistik av olika olyckstyper (mänskliga faktorn, fordonsfel, yttre omständigheter). Kortare filmer med olyckor visas för åskådliggöra problematiken.
Mindre grupparbete genomförs för att besvara frågor som:
Vad kan jag göra för att förvissa mig om att min bil är i gott skick/trafiksäker?
Hur kan jag bemöta svårigheten med att se och synas i trafiken?
Grupperna får presentera sina resultat, samt diskussion kring detta med övriga.

Människan
Fakta delges eleverna om olika gruppers olyckstatisk, så som åldersindelning, könstillhörighet, motorcykeltyp, singelolyckor osv. Kortare filmer med olyckor visas för åskådliggöra problematiken.

Om Riskutbildning

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort omfattar två delar.
Riskutbildning Del 1 eller riskettan som det kallas handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
Riskutbildning Del 2, risktvåan, motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

När du gör ditt kunskapsprov och körprov måste du ha gjort riskutbildningens båda delar. Riskutbildning för motorcykel gäller inte för personbil.

Riskutbildningen är giltig i fem år.

Vanliga frågor och svar om riskutbildning för personbil (B-körkort)

1. Måste jag göra riskutbildning?

Svar: Riskutbildningen är obligatorisk för B-körkort och omfattar två delar:
Del 1 handlar om alkohol, andra droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt.
Del 2 motsvarar den gamla riskutbildningen (halkbanan) och handlar om hastighet, säkerhet och körning under särskilda förhållanden.

2. Finns det undantag från krav på den tvådelade riskutbildningen?

Det finns några undantag från den regeln som gäller i följande fall:
Du ska göra prov för att upphäva villkor för automatväxlat fordon:
– Du behöver inte göra en ny riskutbildning.
Du har ett körkort och har förelagts att komma in med bevis om godkänt förarprov för fortsatt körkortsinnehav:
– Du behöver inte göra en ny riskutbildning.

3. Hur länge är en genomförd riskutbildning giltig?

Svar: Riskutbildningen är giltig i 5 år från den dag då den genomfördes, men giltighetstiden upphör att gälla då körkort utfärdas.

4. Varför upphör giltighetstiden att gälla då körkortet utfärdas?

Svar: Om ett körkort återkallats och ett nytt kunskaps- och körprov krävs för att körkort ska kunna utfärdas på nytt, krävs det även att körkortsaspiranten genomför en ny riskutbildning. Det är då inte rimligt att åberopa en tidigare genomförd riskutbildning, eftersom man uppenbarligen visat på brister i kunskaper och attityd när det gäller risker.

5. Vad gäller om du ska göra prov för att du har fått ditt körkort återkallat?

Svar: Om ett körkort återkallats och ett nytt kunskaps- och körprov krävs för att körkort ska kunna utfärdas på nytt, måste du genomföra en ny riskutbildning innan kunskaps- och körprov kan genomföras.

Riskutbildning för motorcykel

Är du intresserat att gå på en riskutbildning för MC, Läs om riskettan MC här

2015 @ riskettan.com